Členové

PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.

PhDr. Lenka Uličná, Ph.D. odborný asistent
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

interní lektorka CJS FF UP

telefon
585 633 490
e-mail
adresa
Místnost: 2.43,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Osobní informace

Vzdělání:

1997–2001 mezinárodní obchod, FMV VŠE v Praze, titul Bc. (2001)

1997–2006 český jazyk a literatura – hebraistika, FF UK Praze, titul Mgr. (2006)

2002–2007 etnologie – hebraistika, FF UK Praze, titul Mgr. (2007)

2008 rigorózní řízení v oboru hebraistika, FF UK v Praze, titul PhDr. (2008)

2006–2014 kombinované doktorské studium Jazyky zemí Asie a Afriky, FF UK v Praze, titul Ph.D. (2014)

2013–2014 Základní kurz Školy muzejní propedeutiky

Zaměstnání:

2002–2006 asistentka kurátora sbírky textilu, Židovské muzeum v Praze

2007–2009 hebraista, knihovna Židovského muzea v Praze

2013 – dosud kurátorka sbírky rukopisů a nálezů z geníz na papíře, odborný pracovník hebraista, Židovské muzeum v Praze

2007 – interní lektorka, FF UP v Olomouci

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Garant předmětů:

Biblická hebrejština 1–4 (cvičení)

Překladatelský seminář: hebrejská Bible (cvičení)

Ivrit 3–4 (cvičení)

Gramatický systém hebrejštiny (seminář)

Moderní izraelská literatura 1–3 (seminář)

přednášky Hmotná kultura a Moderní izraelská literatura (v rámcipřednáškového cyklu Úvod do studia judaistiky)

 
Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 23. 2. 18, vytvořeno: 17. 1. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: