O centru

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
FF UP v Olomouci
Tř. Svobody 26,
CZ - 772 00 OLOMOUC

tel.: (00420) 585 633 203, nebo (00420) 585 633 490

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Centrum judaistických studií navazuje na vědeckou tradici, která byla v českých zemích přerušena druhou světovou válkou a obdobím komunismu na více než půl století.

Obory Judaistika: Židovská a izraelská studia a Judaistika: Dějiny a kultura Židů zaplnily prázdné místo vytvořené holocaustem a jeho následky a znovu integrovaly židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Užší zaměření oborů na regionální tematiku - Židé na Moravě - je v České republice unikátní. Činí tak Centrum judaistických studií regionálním výzkumným a vzdělávacím centrem a zároveň místem stimulujícím zájem o Izrael, které přispívá k formování nezaujatých postojů k blízkovýchodní problematice. Vědecké bádání v oblasti historie a kultury Židů v českých zemích vyžaduje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kterými se absolventi oboru stávají.

Nová brožura CJS ke stažení v pdf

Nahoru

Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 24. 5. 17, vytvořeno: 17. 1. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: