Knihovna CJS

Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných částí knih.

Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

třída Svobody 26

772 00 Olomouc

 

Výpůjční doba: dle dohody 

Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

(daniel.soukup@upol.cz)

 

CJS disponuje hodnotnou odbornou knihovnou sestávající především ze zahraničních publikací, které jsou mnohdy nedostupné nejen v regionálních knihovnách, ale například i v knižním fondu Židovského muzea v Praze.

Za rozsah knihovny vděčí CJS především svým sponzorům a mecenášům.V roce 2007 věnoval Daniel Melchet Kabinetu judaistiky sponzorský dar. Z něj byly financovány první knihovní akvizice, které se staly základem nově založené Knihovny Niny a Bena Melchet-Salpeterových, obsahující v současné době na 1 300 svazků.

Za další rozšíření knihovny vděčí CJS sdružení Respekt a tolerance, které pracovníkům a studentům Centra poskytlo přístup k titulům z fondu Dr. Stanton Canter Library. Kromě toho je třeba zmínit dar od Jüdisches Museum, St. Pölten, které věnovalo Knihovně CJS kompletní řadu Encyklopaedia Judaica.Další významnou část knižního fondu Knihovny CJS tvoří odkaz soukromé knihovny zesnulého profesora Schuberta čítající přes 800 svazků. 

Součástí knihovní sbírky se stal i dar čítající víc jak tisícovku titulů od pana Chaima Franka z Dokumentations-Archiv für Jüdische Kultur und Geschichte v Mnichově, obsahující početná judaika, studie zabývající se současnými dějinami, dějinami umění a větší množství periodik. 

Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 12. 16, vytvořeno: 17. 1. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: