Profil absolventa

Absolvent studia judaistiky

 

- bude mít přehled o základních historicko-sociologických, kulturně-historických a politicko-vědních paradigmatech židovských studií u nás i ve světě

- se od svých konkurentů na trhu práce bude lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností

 fundovaného vhledu do problematiky židovských a izraelských studií, včetně partikulární blízkovýchodní problematiky

- bude schopen analyzovat kulturní, politická, religiózní i historická témata židovských

 a blízkovýchodních studií a reagovat na ně v kontextu širší veřejnosti, kulturní veřejnosti i akademické obce může nalézt uplatnění všude tam, kde se vyžaduje hluboká znalost problematiky dějin a kultury Židů

a schopnost tvůrčího a vědeckého myšlení v této oblasti, čili

 - v širokém spektru kulturního i veřejného života

 - v publicistice a v nakladatelstvích

 - v kulturních a vzdělávacích institucích

 - v archivech a muzeích

 - ve vědecké a výzkumné práci

 - v oblasti diplomacie a sdělovacích prostředků

Ve zvýšené míře se počítá s tím, že absolvent magisterského studia bude pokračovat ve své specializaci studiem doktorským a bude se poté věnovat vědecké práci v některé vědecké instituci univerzitního typu.

V současné době se na mnoha polích veřejného života prokazuje nedostatečná znalost židovské problematiky a regionální politiky Blízkého východu.

Absolventi studijního oboru Judaistika: Dějiny a kultura Židů mohou napomoci k odstranění nepřesností, které se ve veřejném diskurzu objevují, mohou zvýšit povědomí o judaistické problematice a podílet se na výzkumu oblastí židovských studií, které v době komunistického, otevřeně antisemitského režimu nemohly být probádány.

Magisterský program zajišťuje studentům možnost individuální specializace v oboru podle konkrétního diplomového projektu studenta. Díky interdisciplinárně koncipovanému studiu získají absolventi dvouletého navazujícího programu široký přehled o problematice židovských a izraelských studií  i jazykové kompetence potřebné ke studiu židovských pramenů.

Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 26. 5. 17, vytvořeno: 17. 1. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: