SOUHRN POVINNÝCH A DOPORUČENÝCH PŘEDMĚTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA -  platné pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2015/2016 nebo dříve

 

a) Povinné zkoušky a zápočty bakalářského studia:

 

(JUD/UZ1) Úvod do židovských a izraelských studií 

Zkouška z předmětu spočívá ve splnění jednotlivých úkolů udělených jednotlivými přednášejícími.

Bližší informace - garant předmětu Dr. Louise Hecht

 

(JUD/UHB) Úvod do hebrejské bible 

Bližší informace v IS STAG nebo garant předmětu doc. Visi Tamás

 

(JUD/UJI) Úvod judaismu a islámu 

Bližší informace v IS STAG nebo garant předmětu doc. Visi Tamás

 

(JUD/DZ1) Dějiny a duchovní dějiny Židů I. (nejstarší dějiny - 334 př.n.l.)

Okruhy ke zkoušce Dějiny a duchovní dějiny Židů 1

 

(JUD/DZ2) Dějiny a duchovní dějiny Židů II. (334 př.n.l. - 1038 n.l.)

Okruhy ke zkoušce Dějiny a duchovní dějiny Židů 2

 

(JUD/DZ3) Dějiny a duchovní dějiny Židů III. (950-1780)

Okruhy ke zkoušce Dějiny a duchovní dějiny Židů 3

 

(JUD/DZ4) Dějiny a duchovní dějiny Židů IV. (1789 - do současnosti)

Okruhy ke zkoušce Dějiny a duchovní dějiny Židů 4

 

Znalosti z přednáškového cyklu „Dějiny a duchovní dějiny Židů 1-4“, jsou zároveň vyžadovány u státní závěrečné bakalářské zkoušky (viz níže).

 

(JUD/I1-5) Moderní hebrejština (ivrit) 1-5

Před začátkem zimního semestru v 1. ročníku probíhá intenzivní blokový víkendový kurz ivritu. Bližší informace Dr. Lenka Uličná.

Kurz probíhá 5 semestrů, poslední semestr je ukončen zkouškou. 

Studentům se rovněž doporučuje v rámci jazykového modulu navštěvovat volitelný kurz: Ivrit - konverzace. 

 

(JUD/B1-B2) Biblická hebrejština 1-2

Student musí absolvovat minimálně 2 semestry biblické hebrejštiny, oba semestry jsou ukončeny zápočtem.

 

b) Povinně volitelné předměty bakalářského studia:

Volitelné předměty si student vybírá z nabídky předmětů CJS dle vlastního zájmu a to tak aby naplnil jednotlivé povinně volitelné moduly potřebným počtem kreditů (viz studijní plán - modrá kniha na stránkách FF) a zároveň během studia splnil předepsaný počet počet kreditů kategorie B - tedy 50 kreditů. 

Z nabídky volitelných předmětů je pro studenty Bc studia doporučeno např.:

(JUD/URL) Úvod do rabínské literatury

Zkouška spočívá v interpretaci stěžejních judaistických textů (biblických, liturgických, talmudských, v hebrejštině či překladu - viz korpus publikovaný na webových stránkách). Je možné, že k úspěšnému vykonání zkoušky bude student nucen navštívit interpretační seminář i opakovaně.

(JUD/JUD) Úvod do judaismu

(JUD/CAT) Čtení akademických textů

(JUD/AP) Akademické psaní

 

POZOR:

Studenti, kteří se rozhodnou psát bakalářskou práci na judaistice si v rámci kategorie Povinně volitelné předměty musí zapsat předměty:

(JUD/SBP) Seminář k bakalářské práci

(JUD/BSTAZ) Diplomová praxe a stáž

 

c) Volitelné předměty bakalářského studia:

V rámci volitelných předmětů kategorie C musí student splnit předměty za minimálně 5 kreditů (výběr z nabídky předmětů celé UP).

 


Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 30. 5. 17, vytvořeno: 15. 2. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: