Obory – popis

Bakalářské dvouoborové studium - studijní obor: JUDAISTIKA: ŽIDOVSKÁ A IZRAELSKÁ STUDIA

Obor Judaistika: židovská a izraelská studia se snaží zaplnit prázdné místo vytvořené holocaustem a jeho následky a znovu integrovat židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Užší zaměření oboru na regionální tematiku - Židé na Moravě - a izraelská studia je v České republice unikátní. Činí tak Centrum judaistických studií regionálním výzkumným a vzdělávacím centrem a zároveň místem stimulujícím zájem o Izrael, které přispívá k formování nezaujatých postojů k blízkovýchodní problematice. Bakalářský studijní program v kombinaci se stávajícím magisterským studijním programem Judaistika: Dějiny a kultura Židů má pomoci realizovat účel této instituce. Vědecké bádání v oblasti historie a kultury Židů vyžaduje interdisciplinárně vzdělané kandidáty pro magisterské studium, kterými by se absolventi oboru měli stát.

Bakalářský obor Judaistika: židovská a izraelská studia je koncipován jako interdisciplinární studium „vědy o kultuře“ 
s modulární skladbou předmětů, přičemž jsou obsah i organizační formy studia plánovány tak, aby studium bylo kompatibilní se zahraničními univerzitami a snadno modifikovatelné pro distanční formy studia. Tomuto záměru odpovídá i velký důraz, který je kladen na ovládání cizích jazyků a jejich použití při studiu (ivrit, biblická hebrejština, jidiš, arabština).

Vlastním cílem a smyslem studia je zvládnutí rozsáhlé problematiky židovských a izraelských studií tak, jak je v širokém interdisciplinárním spektru zachycují jednotlivé „klasické“ humanitní obory: historie, sociologie a politologie, teologie, filologie a kunsthistorie.

 

Navazující magisterské studium - dvouoborové nebo jednooborové - studijní obor: JUDAISTIKA: DĚJINY A KULTURA ŽIDŮ
 

Obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů je koncipován jako interdisciplinární studium vědy o kultuře s modulární skladbou předmětů, přičemž jsou obsah i organizační formy studia plánovány tak, aby studium bylo kompatibilní se zahraničními univerzitami a snadno modifikovatelné pro distanční formy studia. Tomuto záměru odpovídá i velký důraz, který je kladen na ovládání cizích jazyků a jejich použití při studiu (ivrit, biblická hebrejština, jidiš, arabština).

Vlastním cílem a smyslem studia je zvládnutí rozsáhlé problematiky židovských a izraelských studií tak, jak je v širokém interdisciplinárním spektru zachycují jednotlivé klasické humanitní obory: historie, sociologie a politologie, teologie, filologie a kunsthistorie.

Navazující jednooborové a dvouoborové magisterské studium dává studentům možnost podílet se ve zvýšené míře na výzkumných projektech centra a rozvíjet tak vlastní vědeckou činnost. Velký důraz je kladen na podporu vzniku kvalitních magisterských diplomových prací, které by se měly stát významným příspěvkem do obecné vědecké diskuze v rámci Jewish Studies.

Navazující magisterský obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů je již oborem exkluzivním; řadí se k tzv. malým oborům s nižším počtem studentů. To umožňuje individuální zapojení studentů i netradiční přístupy a metody výuky. Kromě tradičních přednášek nabízí CJS interaktivní semináře, blokovou intenzivní výuku vedenou především lektory ze zahraničních institucí a řadu specializovaných exkurzí zaměřených na propojení teorie s praxí.

 

Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 30. 5. 17, vytvořeno: 17. 1. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: