NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ OBOR JUDAISTIKA: DĚJINY A KULTURA ŽIDŮ
 

Obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů je koncipován jako interdisciplinární studium vědy o kultuře s modulární skladbou předmětů, přičemž jsou obsah i organizační formy studia plánovány tak, aby studium bylo kompatibilní se zahraničními univerzitami a snadno modifikovatelné pro distanční formy studia. Tomuto záměru odpovídá i velký důraz, který je kladen na ovládání cizích jazyků a jejich použití při studiu (ivrit, biblická hebrejština, jidiš, arabština).

Vlastním cílem a smyslem studia je zvládnutí rozsáhlé problematiky židovských a izraelských studií tak, jak je v širokém interdisciplinárním spektru zachycují jednotlivé klasické humanitní obory: historie, sociologie a politologie, teologie, filologie a kunsthistorie.

Navazující jednooborové a dvouoborové magisterské studium dává studentům možnost podílet se ve zvýšené míře na výzkumných projektech centra a rozvíjet tak vlastní vědeckou činnost. Velký důraz je kladen na podporu vzniku kvalitních magisterských diplomových prací, které by se měly stát významným příspěvkem do obecné vědecké diskuze v rámci Jewish Studies.

Navazující magisterský obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů je již oborem exkluzivním; řadí se k tzv. malým oborům s nižším počtem studentů. To umožňuje individuální zapojení studentů i netradiční přístupy a metody výuky. Kromě tradičních přednášek nabízí CJS interaktivní semináře, blokovou intenzivní výuku vedenou především lektory ze zahraničních institucí a řadu specializovaných exkurzí zaměřených na propojení teorie s praxí.

 

Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 30. 5. 17, vytvořeno: 15. 2. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: