Vzhledem k současnému systému financování vysokých škol je CJS prakticky odkázáno na podporu sponzorů. K těm nejvýznamnějším, kteří přispěli k současnému knižnímu fondu, patří: Manželé Kurt a Ursula Schubertovi Profesor Kurt Schubert (1923-2007) byl zakladatelem judaistických studií ve Vídni; patřil mezi nejvýznamnější evropské vědce v oblasti judaistiky.

V době druhé světové války studoval starosemitskou filologii, jako studentovi se mu podařilo zachránit rozsáhlou knihovnu rabínského semináře ve Vídni. Po válce se stal rektorem Vídeňské univerzity, kde přednášel judaistická témata na Institutu orientalistiky. Roku 1966 prosadil otevření samostatného Institutu judaistiky a podporoval vznik a rozvoj dalších center judaistických studií, včetně Kabinetu judaistiky na FF UP v Olomouci. 

V akademickém roce 2005/2006 přednesl profesor Schubert v rámci učebního programu bývalého Kabinetu judaistiky blok přednášek a seminářů. O rozvoj judaistických studií na FF UP usiloval profesor Schubert až do své smrti v roce 2007. Ursula Schubertová, kunsthistorička Vídeňské univerzity, se zabývala především uměleckými památkami raného křesťanství a helénského judaismu. Oba manžele tak spojoval obdobný vědecký zájem. Kurt Schubert odkázal olomouckému Centru judaistických studií velkou část své knihovny. Ta i zde představuje velmi cennýpramen pro studenty a vyučující. 

 

Daniel Melchet

Daniel Melchet (nar. 1945) je potomkem Beno Salpetera pocházejícího z Bukoviny. Beno se po smrti svých rodičů ocitl v židovském sirotčinci v Olomouci, odkud v roce 1939 emigroval do Palestiny. Jeho syn, Daniel Melchet, navštívil v roce 2006 Olomouc a následně finančně podpořil knihovnu Kabinetu judaistiky, která nese jméno jeho rodičů „Nina & Beno Melchet-Salpeter Judaica Library“. Knihovna byla slavnostně otevřena 19. 5. 2008 za přítomnosti Daniela Melcheta a jeho rodiny. 

Sdružení Respekt a tolerance – Stanton Canter 

Občanské sdružení Respekt a tolerance vedené panem Luďkem Štiplem se zabývá dokumentací historiea kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově. Zpracovává informace z archívůi z literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků. Výsledky svého bádání prezentuje veřejnosti – zejména mládeži – prostřednictvím výstav, publikací, novinových článků a vzdělávacích programů. Díky daru štědrého spolupracovníka a přispěvatele sdružení Respekt a tolerance, pana Stantona Cantera, a rovněž díky velkorysému zapůjčení darovaných knih sdružením Respekt a tolerance, mohou studenti Centra i ostatní zájemci využívat tohoto bohatého fondu ke svému studiu. 

Chaim Frank

Chaim Frank (nar. 1955) je pravým „renesančním mužem“ naší doby: všestranně nadaný umělec, vystudovaný kunsthistorik, restaurátor a judaista (byl studentem profesora Schuberta ve Vídni). Dále se zabýval či zabývá psaním novinových a internetových článků, publicistikou, pracuje i jako průvodce, sociální pedagog či učitel matematiky na střední škole. Žije v Mnichově.

Studuj judaistikuDZKOjudaicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 12. 16, vytvořeno: 15. 2. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: